Lastbilscentral med entreprenad
Västbo Lastbilcentral i Smålandsstenar har funnits i mer än 60 år. Företaget har idag breddat sin verksamhet med flera egna täkter, sopsortering och försäljning av diesel och eldningsolja. En flexibel och hög service är utmärkande för företaget.
Västbo Lastbilcentral bildades, som alla andra lastbilscentraler, för att få igång yrkestrafiken efter krigsslutet 1945. I början var det mycket skogstransporter och som mest hade lastbilscentralen ett 30-tal ägare. På 50-talet skrevs ett avtal med Bilspedition som varade i 30 år. Idag har företaget förutom uthyrning av maskiner och bilar med förare även en stor verksamhet med försäljning av material från flera egna berg- och grustäkter.
- I vår har vi provat med att ha kvälls- och lördagsöppet så att även våra privatkunder kunnat komma med släpvagnar och hämta. Det har blivit väldigt populärt, säger VD Sven Petersson.

Företaget har delat upp sitt ägande mellan ägarna och bolaget, så att bolaget äger maskinerna. De har många efterfrågade maskiner som grävmaskiner, lastmaskiner, dumprar, dragbil med grävmaskin, sorteringsverk, lastväxlare för industriavfall och en tvåaxlig entreprenadbil med personal. På företaget arbetar 19 personer varav 5 på kontoret och resten ute på fältet. 1996 köpte företaget en sophantering som de utvecklade och de säljer även eldningsolja och diesel. Åkarna har ett flertal entreprenad-, kran- och godsbilar. Förra året hade Västbo Lastbilcentral 1450 kunder.
- Vår styrka är att vi inte är större än att vi kan vara mycket flexibla. Vi har också lång erfarenhet, mycket kompetent personal och de allra modernaste maskinerna och bilarna, säger Sven.

Västbo LBC

Bransch:
Entreprenad

Telefon: 0371-311 60


Email:
sven.petersson@vastbolbc.se

Hemsida:
www.vastbolbc.se

Adress:
Västbo LBC
Box 48
33321 Smålandstenar

| 13 SENASTE FÖRETAGEN